Doradztwo prawne dla biznesu

Doradztwo prawne dla biznesu

Dzięki doświadczeniu i wiedzy specjalistów, z którymi współpracujemy, dział prawny naszej firmy jest w stanie zapewnić wysokiej jakości usługi odpowiadające na zróżnicowane potrzeby naszych klientów.

W naszych działaniach silnie koncentrujemy się na aspekcie międzynarodowym, dzięki czemu możemy zaoferować pomoc i ochronę interesów naszych klientów w Polsce, we Włoszech, a także w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej i w głównych jurysdykcjach państw spoza Unii.

M&A- fuzje i przejęcia

Przeprowadzanie fuzji i przejęć (M&A); przeprowadzanie przekształceń, połączeń, podziałów przedsiębiorstw;...

Audyt prawny/Due diligence

Oferujemy klientom audyt prawny, w ramach którego analizujemy dynamikę przedsiębiorstwa w świetle stosownych przepisów prawa...

Prawo spółek

Doradztwo oraz analiza prawna działania spółki...

Postępowania sądowe

Doradztwo prawne i opinie dotyczące zasadności wszczynania postępowania sądowego...

Prawo cywilne

Udzielanie porad prawnych...

Prawo pracy

Doradztwo prawne w kwestii zatrudniania pracowników...

Prawo własności intelektualnej

Pomoc prawna oraz podatkowa dotycząca ochrony znaków towarowych, wzorów przemysłowych, patentów, oparta na prawie polskim i europejskim...

Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne

Obsługa dłużnika ubiegającego się o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego lub ogłoszenie upadłości...

Prawo zamówień publicznych

Kompleksowe doradztwo prawne dotyczące zamówień publicznych

Prawo nieruchomości

Obsługa prawna w zakresie nabywania i zbywania nieruchomości...

Prawo budowlane

Przebieg procesu budowlanego; opracowywanie umów na roboty budowlane...

Prawo bankowe i rynki kapitałowe

Doradztwo prawne dotyczące umów pożyczek oraz kredytów...

Windykacje wierzytelności, także międzynarodowe

Dochodzenie wierzytelności w fazie przedsądowej...