Działania KRS przeciw podszywaniu się pod spółki

Dzięki nowelizacji ustawy o KRS, która weszła w życie 21 czerwca, przedsiębiorcy będą informowani o każdej zmianie w KRS swojej spółki. Jest to możliwe dzięki bezpłatnej usłudze e-monitoringu, za której pośrednictwem każdy, kto zaloguje się w systemie, będzie automatycznie otrzymywał informacje o wskazanej przez siebie spółce. Ma to zapobiegać tzw. kradzieżom spółek – procederowi polegającemu na zmianie danych w KRS na podstawie sfałszowanych dokumentów.

Więcej informacji w linku:

https://www.rp.pl/abc-firmy/art36539001-rusza-e-monitoring-przeciw-podszywaniu-sie-pod-spolki