Zakres usług

Obsługiwanych firm
Obsłużonych klientów
Wygranych spraw

ZAKRES USŁUG

Dzięki doświadczeniu i wiedzy specjalistów, z którymi współpracujemy, dział prawny naszej firmy jest w stanie zapewnić wysokiej jakości usługi odpowiadające na zróżnicowane potrzeby naszych klientów.

W naszych działaniach silnie koncentrujemy się na aspekcie międzynarodowym, dzięki czemu możemy zaoferować pomoc i ochronę interesów naszych klientów w Polsce, we Włoszech, a także w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej i w głównych jurysdykcjach państw spoza Unii.

Dzięki ścisłej współpracy działu prawnego i podatkowego, nasza kancelaria gwarantuje najwyższy poziom stałej obsługi.

Ferretti & Bębenek Biuro Rachunkowe oferuje kompleksowe usługi dla podmiotów gospodarczych w zakresie księgowości oraz administrowania kadrami i płacami.
Naszą główną misją jest oferowanie profesjonalnego i kompleksowego zakresu działań z indywidualnym podejściem do każdego klienta.
Obsługujemy spółki prawa handlowego, spółki cywilne, jednoosobowe działalności gospodarcze, a także stowarzyszenia i fundacje.

Usługi w zakresie zapewnienia zgodności przetwarzania danych osobowych z RODO.
Od 25 maja 2018 r. obowiązują przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO”. Od tego dnia prawidłowe przetwarzanie danych osobowych staje się szczególnie istotnym aspektem w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Przygotowanie i wdrożenie regulacji antymobbingowych; reprezentowanie pracodawcy w sporach z pracownikami w sprawach dotyczących mobbingu; prowadzenie szkoleń dla pracowników.

Kancelaria oferuje pakiet usług związanych ze wsparciem przedsiębiorstw w przygotowaniu oraz wdrożeniu wewnętrznych regulacji antykorupcyjnych w organizacji oraz systemów compliance w tym zakresie.
We współpracy z jednostkami certyfikującymi świadczymy również kompleksową pomoc przy przygotowaniu do uzyskania stosownego certyfikatu ISO 37001:2016 oraz wdrożeniu przedmiotowej normy w organizacji.

Chcemy Państwu nie tylko doradzać. Ważne jest dla nas, aby Państwa wiedza z zakresu prawa i podatków była zawsze aktualna. Czasem trudno jest samemu nadążyć za ciągłymi zmianami przepisów czy ich interpretacją. Stąd nasza oferta skierowana do Państwa…

Reprezentujemy podatników w kontrolach i postępowaniach dotyczących udziału w czynnościach mających na celu wyłudzanie zwrotów podatku od towarów i usług.

Wykorzystując kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe, nasz zespół licencjonowanych doradców podatkowych świadczy kompleksowe usługi dla podmiotów krajowych i zagranicznych, z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych sektorów działalności gospodarczej.
Cechuje nas indywidualne podejście do każdego klienta. Pomagamy w bezpiecznym, ale i optymalnym rozliczaniu podatków.

W planie sukcesyjnym postrzegamy śmierć jako ryzyko majątkowe i gospodarcze. Analizujemy jej skutki pod kątem prawa, podatków, finansów oraz strategicznych decyzji dotyczących organizacji. Wychodzimy z założenia, że pełną i prawidłową realizację planów sukcesji zapewnia połączenie wyspecjalizowanego doradztwa prawnego, podatkowego i finansowego.

Przygotowywanie wniosków o uzyskanie koncesji, zezwoleń lub innych rozstrzygnięć umożliwiających prowadzenie działalności gospodarczej w określonym zakresie;
wsparcie przy kompletowaniu dokumentacji niezbędnej w celu uzyskania korzystnych rozstrzygnięć;
pomoc w prowadzeniu korespondencji z organami;
doradztwo w zakresie bieżących problemów związanych z zezwoleniami etc.

Dzięki naszemu doświadczeniu w sprawach cross-border oraz rozbudowanemu networkingowi na poziomie międzynarodowym, doradzamy klientom w procesach ekspansji zagranicznej, zapewniając odpowiednie wsparcie pod kątem prawnym, podatkowym i księgowo-kadrowym.

Oferujemy szeroki zakres usług we wszelkich sprawach międzynarodowych, badamy wszystkie możliwe aspekty o charakterze transgranicznym dzięki współpracy z wieloma kancelariami zagranicznymi.

Nasi klienci coraz częściej potrzebują wsparcia w zakresie zagranicznej windykacji wierzytelności…

Pomagamy klientom w procesach spadkowych, które dotyczą różnych krajów i różnych legislacji.

Specjalizujemy się w prowadzeniu spraw związanych z dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych w imieniu osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, wypadkach przy pracy, wskutek błędów medycznych i innych wypadkach. Oferujemy pomoc w dochodzeniu odszkodowań i prowadzenie czynności zmierzających do egzekucji należności od firm ubezpieczeniowych w Polsce i za granicą.