Zezwolenia i koncesje

Zezwolenia i koncesje

  • Przygotowywanie wniosków o uzyskanie koncesji, zezwoleń lub innych rozstrzygnięć umożliwiających prowadzenie działalności gospodarczej w określonym zakresie;
  • wsparcie przy kompletowaniu dokumentacji niezbędnej do uzyskania korzystnych rozstrzygnięć;
  • pomoc w prowadzeniu korespondencji z organami;
  • doradztwo w zakresie bieżących problemów związanych z zezwoleniami etc.

Nasi eksperci:

Przemysław Milczek

Powiązania:

Sukcesja

Prawo zamówień publicznych

Prawo spółek

Prawo bankowe i rynki kapitałowe

Akcyza

Opinie podatkowe