Biała lista podatników

Biała lista podatników już funkcjonuje. Sprawdź, czy dane dotyczące Twojej firmy i dane Twoich kontrahentów są aktualne. Brak aktualnych danych może się wiązać z opóźnieniem w otrzymaniu płatności od kontrahenta oraz z pociągnięciem do solidarnej odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe podmiotu, z którym dokonujesz transakcji.