Działania KRS przeciw podszywaniu się pod spółki

Dzięki nowelizacji ustawy o KRS, która weszła w życie 21 czerwca, przedsiębiorcy będą informowani o każdej zmianie w KRS swojej spółki. Jest to możliwe dzięki bezpłatnej usłudze e-monitoringu, za której pośrednictwem każdy, kto zaloguje się w systemie, będzie automatycznie otrzymywał informacje o wskazanej przez siebie spółce. Ma to zapobiegać tzw. kradzieżom spółek – procederowi polegającemu na zmianie danych w KRS na podstawie sfałszowanych dokumentów.

Więcej informacji w linku:

https://www.rp.pl/abc-firmy/art36539001-rusza-e-monitoring-przeciw-podszywaniu-sie-pod-spolki

Inwestowanie, zakup domu i założenie działalności we Włoszech

Włochy, jeden z najpiękniejszych krajów świata, od zawsze miały wyjątkowe stosunki z Polską, do tego stopnia, że są to jedyne dwa kraje europejskie, które mają wzajemne odniesienia do swoich narodów  w swoich hymnach narodowych:

„Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski”.

„Già l’Aquila d’Austria Le penne ha perdute. Il sangue d’Italia, Il sangue Polacco, Bevé, col cosacco, Ma il cor le bruciò”.

Po pandemii rząd włoski pracował nad tym, aby uzyskać w ramach UE jak największą część Funduszu Odbudowy, określanego przez wielu mianem prawdziwego „planu Marshalla” w wyniku tak bardzo poważnych konsekwencji gospodarczych spowodowanych przez kryzys wywołany pandemią COVID-19.

Włochy otrzymały ok. 210 mld euro.

Środki te zostały uwzględnione w tzw. Krajowym Planie Odbudowy i Odporności (Fundusz Odbudowy) i zostaną przeznaczone na rzecz wsparcia różnych sektorów, przy czym szczególnie na:

  1. IT- Infrastrukturę technologiczną;
  2. infrastrukturę, budownictwo;
  3. transformację ekologiczną;
  4. badania, farmaceutykę, biotechnologie.

Co więcej, w wyniku masowego przejścia na tryb pracy zdalnej, coraz więcej obcokrajowców decyduje się na przeprowadzkę do Włoch w celu prowadzenia pracy zdalnej w tak wspaniałym środowisku, jakim jest środowisko włoskie.

Coraz więcej obcokrajowców jest zainteresowanych zakupem nieruchomości we Włoszech (dla celów prywatnych lub w celu czerpania korzyści z pasywnego dochodu poprzez wynajem krótkoterminowy – booking, RBNB itp.).

Wielu polskich przedsiębiorców wykazuje chęć przeprowadzenia się do Włoch w celu prowadzenia działalności gospodarczej przy posiadaniu statusu rezydenta Włoch, mającego uprawnienia do istotnych korzyści, jakie rząd włoski udostępnia tym, którzy zamierzają inwestować we Włoszech i/lub przenieść się tam.

Pod tym względem nasza kancelaria może pomóc polskim przedsiębiorcom w:

  1. uzyskaniu włoskiej rezydencji podatkowej i cywilnej w przypadku zamiaru przeprowadzenia się do Włoch i skorzystania ze zwolnień i możliwości przewidzianych w tym zakresie przez włoskie prawo;
  2. nabyciu udziałów w spółkach włoskich we własnej branży (tzw. „M&A”);
  3. nabyciu nieruchomości do użytku osobistego lub działalności;
  4. rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej we Włoszech z wykorzystaniem zasobów dla osób zamierzających inwestować we Włoszech, udostępnionych w ramach Narodowego Planu Odbudowy i Odporności, oraz z możliwych dofinansowań ze środków regionalnych, krajowych i unijnych.

Aby uzyskać wszelkie informacje, prosimy o kontakt mailowy: biuro@ferretti-bebenek.pl

Kancelaria Ferretti Bębenek wspierała Clinscience w zakupie większościowego pakietu akcji włoskiej grupy Exom

Włoska grupa Exom, zajmująca się projektowaniem, nadzorem, monitorowaniem i zarządzaniem badaniami klinicznymi, podpisała niedawno umowę sprzedaży większościowego pakietu akcji firmie Clinscience, której celem jest pomoc w opracowywaniu i prowadzeniu badań klinicznych z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań. Kancelaria Ferretti Bębenek miała ogromną przyjemność wspierać Clinscience w całym procesie.

Link angielskiej wersji do artykułu z 22 września 2021

Split payment

Od 1 listopada 2019 roku wchodzą w życie przepisy nowelizujące mechanizm split paymentu. Od tej daty pewne rodzaje transakcji będą regulowane wyłącznie za pomocą mechanizmu podzielonej płatności. Sprawdź, czy obowiązek płatności na odrębny rachunek VAT dotyczy również Ciebie.

Biała lista podatników

Biała lista podatników już funkcjonuje. Sprawdź, czy dane dotyczące Twojej firmy i dane Twoich kontrahentów są aktualne. Brak aktualnych danych może się wiązać z opóźnieniem w otrzymaniu płatności od kontrahenta oraz z pociągnięciem do solidarnej odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe podmiotu, z którym dokonujesz transakcji.

MDR

Raportowanie schematów podatkowych obowiązuje już od 1 stycznia 2019 roku, a wciąż wiele podmiotów nie jest na nie przygotowanych. Dodatkowo Ministerstwo Finansów planuje dalsze zmiany w przepisach. Przygotuj się na nie razem z nami.

Konferencja we Fiuggi 13.04.2019