Split payment

Od 1 listopada 2019 roku wchodzą w życie przepisy nowelizujące mechanizm split paymentu. Od tej daty pewne rodzaje transakcji będą regulowane wyłącznie za pomocą mechanizmu podzielonej płatności. Sprawdź, czy obowiązek płatności na odrębny rachunek VAT dotyczy również Ciebie.