Windykacje wierzytelności, także międzynarodowe

Windykacje wierzytelności, także międzynarodowe

  • Dochodzenie wierzytelności w fazie przedsądowej;
  • dochodzenie wierzytelności w postępowaniu sądowym w kraju i za granicą. 

Nasi eksperci:

Damian Kostur L.L.M.

dr Giovanni Ferretti

Angelo Ferretti

Powiązania:

Postępowanie sądowe

Doradztwo w sprawach międzynarodowych

Windykacje wierzytelności podmiotów zagranicznych

Doradztwo przy sprawach odszkodowawczych