VAT

VAT

  • Analizy, interpretacje, opinie sygnowane podpisem doradcy podatkowego;
  • bieżące doradztwo w zakresie podatku VAT;
  • wsparcie przy rozliczaniu podatku VAT;
  • pomoc przy analizie wydatków, od których można odliczyć podatek naliczony;
  • pomoc w uniknięciu nieprawidłowości związanych z rozliczaniem lub brakiem rozliczania podatku VAT;
  • doradztwo związane z rejestracją zagranicznych przedsiębiorców dotyczącą podatku;
  • praktyczne szkolenia. 

Nasi eksperci:

Paweł Bębenek

Paweł Greszta

Tomasz Stanek

Powiązania:

Opinie podatkowe

Audyt podatkowy

Indywidualne interpretacje

Stała obsługa prawna i podatkowa

Biuro rachunkowe

Regulaminy i instrukcje podatkowe

Bezpieczeństwo podatkowe przy zawieraniu transakcji

Ceny transferowe

Karuzele podatkowe