Bezpieczeństwo podatkowe przy zawieraniu transakcji

Bezpieczeństwo podatkowe przy zawieraniu transakcji

  • Przeprowadzanie audytu podatkowego badającego sposób zawierania transakcji przez podmiot oraz ich dokumentowanie;
  • przygotowywanie instrukcji zawierających opis praktyk w zakresie weryfikacji kontrahentów i dokonywania transakcji w celu ograniczenia ryzyka podatkowego związanego z udziałem w nieuczciwych transakcjach;
  • prowadzenie szkoleń w zakresie zachowywania należytej staranności i innych zagadnień związanych z minimalizacją ryzyka podatkowego przy dokonywaniu transakcji. 

Nasi eksperci:

Paweł Bębenek

Paweł Greszta

Tomasz Stanek

Powiązania:

VAT

Akcyza

CIT/PIT

Ceny transferowe

Regulaminy i instrukcje podatkowe

Karuzele podatkowe