Dr Giovanni Ferretti

Dr Giovanni Ferretti

Avvocato, Dottore di ricerca in diritto bancario internazionale,  Partner fondatore

È un avvocato con un’esperienza pluriennale in diritto commerciale e diritto internazionale maturata in diversi studi legali in Polonia e in Italia. L’interesse per il diritto antitrust lo ha portato a lavorare presso l’Autorità Garante della Concorrenza di Roma, mentre la passione per il diritto bancario l’ha spinto a dedicare la sua tesi di dottorato alle tematiche relative alla vigilanza nel settore bancario (Normativa Basilea III).

Formazione:

2007 – laurea specialistica – Universita’ degli Studi di Teramo, facolta’ di Giurisprudenza, – 110 summa cum laude (con lode)

2011 – iscrizione all’albo dell’Ordine degli Avvocati in Italia – come Avvocato

2012 – UW (Università di Varsavia) – tesi di dottorato – diritto bancario internazionale

2012 – OIRP Warszawa (Camera distrettuale dei consulenti legali di Varsavia), iscrizione, WA/Z/A/73 – avvocato straniero

Interessi:

Canto, pianoforte, calcio, tennis, padel, viaggi.

Pubblicazioni:

 • „Il fallimento del consumatore nella riforma della legge fallimentare polacca” („The consumer bankruptcy in the reform of the polish insolvency law”), Il Foro Padano, year 66/3, 2010;
 • „Basel II and the consequences of its implementation on the SMEs system”, Journal of financial management, SGH (Szkoła Główna Handlowa), Warsaw, 2010;
 • „Diritto economico Polacco – manuale per gli imprenditori” („Polish economic law – manual for entrepreneurs”), Derra, Meyer & Partners, 2011.

Ambiti di specializzazione:

 • Diritto societario;
 • diritto fallimentare;
 • controversie a livello internazionale;
 • diritto bancario;
 • diritto della concorrenza.

Assistenza del cliente in lingue:

 • Polacco;
 • Inglese;
 • Italiano.

dr Giovanni Ferretti

dr Giovanni Ferretti

Partner Założyciel, avvocato, doktor prawa

J​est radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem w prawie handlowym oraz międzynarodowym zdobytym w kancelariach w Polsce i we Włoszech. Zainteresowanie prawem antymonopolowym skłoniło go do pracy w Urzędzie Ochrony Konkurencji w Rzymie, natomiast pasja do prawa bankowego zaowocowała poświęceniem pracy doktorskiej zagadnieniom związanym z nadzorem w sektorze bankowym (Normatywa Bazylei III).

Wykształcenie:
2007 – magister – Universita’ degli Studi di Teramo, facolta’ di Giurisprudenza, – 110 summa cum laude (z wyróżnieniem)
2011 – wpis do włoskiej Izby Radców Prawnych i Adwokatów – jako Avvocato
2012 – UW – praca doktorska – międzynarodowe prawo bankowe
2012 – OIRP Warszawa, wpis, WA/Z/A/73 – prawnik zagraniczny

Pasje pozazawodowe:
Śpiewanie, pianino, football, tenis, padel, podróże.

Publikacje:

 • „Il fallimento del consumatore nella riforma della legge fallimentare polacca” („The consumer bankruptcy in the reform of the polish insolvency law”), Il Foro Padano, year 66/3, 2010;
 • „Basel II and the consequences of its implementation on the SMEs system”, Journal of financial management, SGH (Szkoła Główna Handlowa), Warsaw, 2010;
 • „Diritto economico Polacco – manuale per gli imprenditori” („Polish economic law – manual for entrepreneurs”), Derra, Meyer & Partners, 2011.

Specjalizacje:

 • Prawo spółek;
 • prawo upadłościowe;
 • spory o charakterze międzynarodowym;
 • prawo bankowe;
 • prawo konkurencji.

Obsługa klienta w języku:

 • polski;
 • włoski;
 • angielski.