Wychodząc naprzeciw rzeczywistości, w trosce o rozwój Państwa biznesu powołaliśmy do życia w obrębie naszej struktury Kancelarię Sukcesyjną specjalizującą się budowie Planów Sukcesji

Kim jesteśmy?

Kancelaria Sukcesyjna jako Grupa Kompetencyjna specjalizuje się w przygotowywaniu i wdrażaniu kompleksowych zabezpieczeń prawnych, podatkowych i finansowych w prywatnych, rodzinnych i firmowych Planach Sukcesji. Celem oferowanych przez nas rozwiązań jest „unieśmiertelnienie biznesu”

Plan Sukcesji - Jak to robimy?

W Planie Sukcesji postrzegamy śmierć, jako ryzyko majątkowe i gospodarcze. Analizujemy jej skutki pod kątem prawa, podatków, finansów oraz strategicznych decyzji dotyczących organizacji i jej zarządzania. Wychodzimy z założenia, że pełną i prawidłową realizację Planów Sukcesji zapewnia połączenie wyspecjalizowanego doradztwa prawnego, podatkowego i finansowego.

To komplementarne, wielopłaszczyznowe spojrzenie pozwala nam w sposób przemyślany i uporządkowany zaplanować, a co za tym idzie, skonstruować spójny Plan Sukcesji, który zapewni płynne, niezakłócone przekazanie majątku pomiędzy pokoleniami, zgodnie z zamierzeniami wszystkich zainteresowanych, niezależnie od faktycznej długości życia i momentu śmierci poszczególnych osób.

Naszą usługę kierujemy do wszystkich przedsiębiorców będących właścicielami podmiotów gospodarczych, a w szczególności:

a) przedsiębiorców prowadzących indywidualną działalność gospodarczą,
b) wspólników w spółkach cywilnych,
c) wspólników w spółkach jawnych,
d) wspólników w spółkach zoo,

a także do prezesów, członków zarządu oraz osób kluczowych w rodzinie i firmie, słowem Wszystkich, którzy chcą w sposób świadomy i celowy zabezpieczyć bliskich, rodzinę, wspólników lub swoją firmę przed prawnymi podatkowymi i finansowymi skutkami śmierci osób kluczowych.