Aby zrealizować potrzeby wyrażone przez naszych Klientów, chcących zwrócić się do zespołu profesjonalistów, którzy byliby w stanie udostępnić swoją specjalistyczną wiedzę we wszystkich dziedzinach związanych z pomocą w internacjonalizacji przedsiębiorstwa, w tej części przedstawiamy usługi doradztwa strategicznego, operacyjnego i logistycznego dla MŚP, które chcą działać na rynkach zagranicznych.

Usługi te oferowane są przez profesjonalne firmy i kancelarie, działające we współpracy z Kancelarią i specjalizujące się w świadczeniu następujących usług:

 • ogólna ocena kraju (badanie rzeczywistej i potencjalnej konkurencji i możliwości oferowanych przez rynek docelowy);
 • umiejscowienie produktu/usługi (target /cena) i związane z tym możliwości;
 • najlepsza lokalizacja i rozwiązywanie problemów związanych z logistyką dla wybranego biznesu;
 • wyszukiwanie partnerów biznesowych i wyspecjalizowanych współpracowników;
 • wsparcie dla sprzedaży i dystrybucji produktów;
 • kontakty z sieciami handlowymi;
 • lokalizacja produktu (logistyka magazynowa i dystrybucja);
 • wsparcie językowe / tłumaczenia specjalistyczne;
 • bezpośrednie zarządzanie oddziałami przedsiębiorstw i spółkami zależnymi za granicą;
 • projekty outsourcingowe;
 • Business Due Diligence;
 • plany restrukturyzacji finansowej, gospodarczej, majątkowej i spółek;
 • delokalizacja produkcji;
 • rozwijanie porozumień z lokalnymi partnerami;
 • określanie dostosowanych indywidualnie ścieżek rozwoju i rozwój strategii ukierunkowanych na każdy pojedynczy przypadek.

Jeśli Państwa firma jest zainteresowana skorzystaniem z którejś z powyższych usług, prosimy o kontakt bezpośrednio z nami albo z jedną z firm zamieszczonych w sekcji "Z kim współpracujemy" w dziale "Nasi partnerzy biznesowi".